Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ / VÝMENNÝ FORMULÁR

 

Meno, priezvisko, titul:                 ......................................................................................................

Adresa bydliska:                              ......................................................................................................

Telefónne číslo a email:               ......................................................................................................

(ďalej len ako „kupujúci")

 

týmto u prevádzkovateľa elektronického obchodu www.shop.praklima.sk: spoločnosť PRAKLIMA, s.r.o., so sídlom Dechtice 62, 919 53 Dechtice, IČO: 48142999, DIČ: 2120099487, IČ DPH: SK2120099487, platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35840/T (ďalej len ako „predávajúci"), reklamujem dole uvedený tovar s uvedeným popisom závad.

Číslo objednávky/faktúry:             .............................................................................

Dátum objednania:                        .............................................................................

Dátum prevzatia tovaru:               .............................................................................

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Presný popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

 

....................................................................................................................................................................

 

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet:     ............................................................................................

 

Prílohy: ........................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

V ................................................., dňa ................................, podpis kupujúceho ..............................................

 

 

REKLAMAČNÝ / VÝMENNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info